Kerkbijdrage

We kunnen alleen maar leven wanneer we hoe dan ook inkomsten hebben. We bedoelen dan u die dit leest. We kunnen ademen, doordat we kunnen eten en drinken, sporten en reizen, mensen steunen en zelf steun krijgen indien nodig dankzij salaris, pensioen of uitkering.

De kerken leven op basis van collecten, tegemoetkoming voor diensten, of eenmalige of regelmatige giften.
Een bijdrage aan de kerk is onmisbaar, omdat we verder van niemand geld krijgen. Niet van Rome of Roermond, zoals mensen wel eens denken.

Een vaste bijdrage op maand-, kwartaal- of jaarbijdrage zorgt ervoor dat we ook iets kunnen bieden.

Voor de Bartholomeus kerk kunt u storten op : NL58RABO 0231161360
Voor de Jozef Arbeider kerk kunt u storten op : NL14RABO 0132600064
Voor de H. Hart kerk kunt u storten op: NL08RABO 0136200366