Vrijwilliger worden

Onze kerken kunnen amper goed functioneren zonder de inzet van mensen die de zorg voor het reilen en zeilen van de kerk bewaken en verzorgen. Vele handen maken licht werk. Waarbij we zien (en ook vaak begrijpen) dat de meeste dit doen wanneer er geen werkverplichtingen zijn. Waarbij we goddank ook mensen zien, die met hun vaardigheden bijvoorbeeld een handje helpen bij bepaalde activiteiten met hun handen, kennis en vaardigheden.
De Basiliek, de kerk van Rothem en Meerssen-West kunnen niet zonder vrijwilligers leven en overleven. Dus zijn we dankbaar voor de steun van vele vrijwillig(st)ers die zich belangeloos inzetten tijdens vieringen, plechtigheden en parochie-activiteiten alsmede het wekelijks onderhoud en beheer van de kerken. Wat u leest komt mede doordat mensen zich inzetten voor de website bijvoorbeeld.

De parochie verwelkomt altijd graag nieuwe vrijwilligers, van alle leeftijden, die een bijdrage willen leveren aan de activiteiten van de parochie of het beheer van het kerkgebouw.  
Wilt u weten welke mogelijkheden er voor u zijn om ook uw steentje bij te kunnen dragen aan de parochie van onze clusterkerken?
Neem dan voor meer informatie contact op met het Parochiebureau of de pastoor.