Bloedwonder

Achthonderd jaar geleden waren parochianen van Meerssen getuige van een heus wonder: uit de hostie liep bloed. Bloed van Christus. Het maakte van het middeleeuwse Meerssen op slag een drukbezocht pelgrimsoord.

Jubileum Programma:
800-jarig jubileum van het BLOEDWONDER
Het Sacramentsoctaaf van 15 t/m 23 juni heet u welkom onder het thema: 
Kom en (be)zoek de verborgen Schat
Meer info:

eerherstelheiligsacrament.org/mirakel-van-meerssen-nederland-1225-en-1465