Contact

Parochiefederatie Meerssen

H. Barthelomeus | Basiliek van het Heilig Sacrament
Markt 17A
6231 LR Meerssen
St. Joseph-Arbeider | Meerssen-West

Pastoor Dominicus Hexstraat
6231 EW Meerssen
H. Hart van Jezus | Rothem

Kerkweg 56
6231 AD Rothem

Pastoor Th. van Galen
T. 043-3642255
M. 06-53110398
Email:  pastoor@parochieclustermeerssen.nl


Parochiekantoor
Opgave misintenties
maandag: 09.00-12.00 uur
donderdag: 11.00 – 14.00 uur
Per email: info@parochieclustermeerssen.nl of via het contactformulier hieronder.

Adreswijziging
Bent u lid van een van de drie parochies en wilt u graag een verandering doorgeven in uw gezinssamenstelling (geboorte, huwelijk, overlijden) of een verhuizing? Geef deze wijziging dan tijdig door aan het Parochiebureau zodat uw gegevens actueel blijven.
U kunt hier natuurlijk ook informeren naar de mogelijkheden om lid te worden van de parochie. 

Contactformulier