Doopsel

Kinderdoop
Doop volwassene of ouder kind

Algemene informatie

Kinderdoop
Keuze voor je kind
Door het doopsel wordt de dopeling opgenomen in de gemeenschap van de Katholieke Kerk.
Een stap welke de ouders kiezen, zoals ze feitelijk alles kiezen voor hun kind totdat dit in groeiende mate gaat en leert meedenken. De vaker gehoorde opmerking: ‘Mijn kind moet straks maar zelf kiezen’, passen we de eerste jaren op tal van terreinen toch ook niet toe? We kiezen de naam van het kind, de kleertjes, de inrichting van kamer en huis, de school waar het kind heengaat…elk kind wordt lid van een gemeenschap. Het behoren tot een familie, wonen in een gemeente, lid van een school of vereniging. Zo ook kunt u het belangrijk vinden dat de christelijke waarden, van geloof, hoop en liefde, van zorgzaamheid en vredelievendheid bewaard blijven.
                                                  

Voorbereidend gesprek
Voorafgaand aan het doopsel vindt een ‘doopgesprek’ tussen pastoor en ouder(s) plaats. Daarin bespreekt de pastoor met de ouder(s) de consequenties die een doopsel met zich meebrengt, de inhoud van het doopsel en het verloop van de doopplechtigheid.

Doop van volwassene of ouder kind
Wilt u zich als volwassene laten dopen? Of vraagt u een doopsel aan voor een ouder kind, bijvoorbeeld in voorbereiding op de Eerste Heilige Communie? Dan is een aparte doopvoorbereiding voor de volwassene of het kind nodig waarin catechese wordt gegeven.

Algemeen
Peter & Meter
In de regel kiezen ouders de peetouders voor de dopeling. Zij helpen de ouders met de christelijke opvoeding van het kind. Wie dit zijn beslist u zelf. Tijdens de doopviering hebben de peter en meter de functie van getuige. Daarna treden ze op als vertrouwenspersoon, als voorbeeld figuur die gekozen wordt omdat ze in de geest van de ouders leven en denken. Ze kunnen daardoor het kind ook geborgenheid geven.   

Er moet minimaal één doopgetuige zijn die zelf katholiek is, d.w.z. gedoopt en gevormd. Een tweede hoeft dat dan niet (meer) te zijn.  Bij 2 personen kunnen het ook twee peters of 2 meters zijn. 

Doopdata
Het doopsel wordt in principe op zondag toegediend. In onderling overleg kan een datum en tijdstip worden vastgelegd.

Kosten doopsel
Aan het doopsel zijn in de kerk geen kosten verbonden in de parochie conform ons kerkelijk recht. Maar een bijdrage aan de onkosten van de kerk wordt op prijs gesteld en we kennen daarvoor een richtbedrag van €75,- in Parochiecluster Meerssen.

Aanmelden doopsel
Wilt u uzelf of uw kind aanmelden voor het doopsel? Neem dan tijdig contact op met de pastoor voor een afspraak.
Email: pastoor@parochieclustermeerssen.nl
Telefonisch: (043)- 3642255 of 06-53110398
Of vul het contactformulier in.