Financiën

We kunnen alleen maar leven wanneer we hoe dan ook inkomsten hebben. We bedoelen dan u die dit leest. We kunnen ademen, doordat we kunnen eten en drinken, sporten en reizen, mensen steunen en zelf steun krijgen indien nodig dankzij salaris, pensioen of uitkering.

De kerken leven op basis van collecten, tegemoetkoming voor diensten, of eenmalige of regelmatige giften.
Een bijdrage aan de kerk is onmisbaar, omdat we verder van niemand geld krijgen. Niet van Rome of Roermond, zoals mensen wel eens denken.

Een vaste bijdrage op maand-, kwartaal- of jaarbijdrage zorgt ervoor dat we ook iets kunnen bieden.

Voor de Bartholomeus kerk kunt u storten op : NL58RABO 0231161360
Voor de Jozef Arbeider kerk kunt u storten op : NL14RABO 0132600064
Voor de H. Hart kerk kunt u storten op: NL08RABO 0136200366

APRIL 2023 | Voor wie het lezen wil: Financiële situatie ernstig
In Meerssen en Rothem kennen we 3 markante gebouwen. Ieder met een eigen
schoonheid en/of betekenis en historie. Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis.
Er zijn mensen die er niets mee hebben. Noch als centrum voor geloofsbeleving noch als plek
om je voor in te zetten tot behoud.
Voor een andere groep is het in Nederland een bijzondere plekje. Dat markante gebouw in
de woonplek. Voor weer een ander is het ook nog een gemeenschap van gelovigen. Het is
de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd
wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan
heeft .We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar
klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Een plek van ontmoeting. Zulke momenten
zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel
onderhouden worden. Uw kerk kost geld.
De erediensten, de vele activiteiten, de
verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en renovatie: het zijn kosten die
gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er de actie Kerkbalans.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk,
de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap.
Jaarlijks vragen zij hun leden te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. Doorgaans gebeurt
dat in januari. Binnen een geloofsgemeenschap draait natuurlijk alles óm en mét mensen.
Maar om onze gemeenschap iets te kunnen blijven bieden heeft de kerk dat nodig wat u ook
niet kunt missen: inkomsten.Doet u al mee? Dan danken wij u hartelijk voor uw bijdrage. Er
zijn mensen die maandelijks, per kwartaal of jaarlijks steunen. Elk een naar eigen inzicht en
mogelijkheden. Voor elke storting zijn we dankbaar. Zeker voor de Basiliek komt daar iets bij
waar niet elke kerk over beschikt. Dat mensen doneren aan de Vrienden van de Basiliek.
Geweldig! Die steun verlicht de lasten van het bestuur voor het behoud van het monument.
Het betekent wél dat we die gelden niet kunnen gebruiken voor de exploitatie kosten van
het dagelijkse leven, 365 dagen lang, elk jaar opnieuw.

Wilt u ook meedoen? Of wilt u uw kerkbijdrage verhogen?
Stuur dan een mail naar vangalen@kpnmail. nl of bel 043-3642255 of lever het strookje in.
Ook als u meer wilt weten. Vergeet nl. niet dat u de fiscus kunt laten meebetalen!
Onze kerken hebben de ANBI-status. ( Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat
uw kerkbijdrage fiscaal aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Hiervoor bestaat echter een
inkomensafhankelijke drempel, waardoor u waarschijnlijk geen aftrek heeft bij uw aangifte.
Sinds enige tijd is het mogelijk een ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ af te sluiten met
een ANBI. Deze overeenkomst sluit u af voor een periode van minimaal 5 jaar. De
overeenkomst is steeds direct opzegbaar en eindigt automatisch bij overlijden. Met zo’n
overeenkomst kunt u de volledige kerkbijdrage wel bij uw aangifte in mindering brengen.
Rekenvoorbeeld: u betaalt maandelijks € 20,- aan kerkbijdrage = € 240,- per jaar. U valt voor
de inkomstenbelasting in het 30% tarief. Indien u de kerkbijdrage met € 100,- verhoogt tot €
340,-, hoeft u 30% = € 102,- minder belasting te betalen, waardoor u per saldo € 238,- netto
betaalt. De parochie gaat er op deze manier aanzienlijk op vooruit zonder dat u netto meer
kerkbijdrage gaat betalen. Als u uw betrokkenheid bij uw kerk wilt laten blijken, kan en zal
de belastingdienst meebetalen aan een gezondere financiële positie van uw parochie.
Deze positie is niet echt gezond in het cluster Meerssen. Spijtig. Achterstallig onderhoud is
het gevolg of gaat het worden, totdat ….

Helaas waren deze cijfers welke u nu ziet staan jarenlang niet in beeld gebracht. Het bestuur
is gestart een overzicht te krijgen van de geldstroom. Het meest recente jaar is nog niet
klaar. Maar als de lijn van de laatste jaren blijft, dan wordt het dramatisch. We publiceerden
al eerder de teruggang in kerkbijdrage in o.a. Rothem sinds 2009 met meer dan 60 %. Dat is
elders al niet anders. Kijkt u mee en oordeelt waar dit heen gaat svp. Dramatische cijfers!
Waarbij de positie van de kerk In West zeker weinig hoop biedt en waarvan de cijfers nog
niet zijn ingebracht omdat het beeld nog niet compleet is. Zo is een onderhoudsplan aldaar
niet mogelijk

Voor de Bartholomeus kerk kunt u storten op : NL58RABO 0231161360
Voor de Jozef Arbeider kerk kunt u storten op : NL14RABO 0132600064
Voor de H. Hart kerk kunt u storten op: NL08RABO 0136200366